menu dblex
kraftigt verkande
adjektiv
stark
effektiv
skarp
drastisk
levande

Alla synonymer går att klicka på.