menu dblex
kostbar
adjektiv
yppig
praktfull
storslagen
kostsam
överdådig
rik
dyrbar
dyr
härlig
värdefull
kostlig
lustig

Alla synonymer går att klicka på.