menu dblex
kontroversiell
adjektiv
omtvistad
omstridd
tvistig
diskutabel
stridig
motsättningspräglad
polariserad

Alla synonymer går att klicka på.