menu dblex
kontenans
substantiv
fattning
besinning
sans
självbehärskning
behärskning
lugn
sinnesnärvaro
jämvikt
rådighet
god min

Alla synonymer går att klicka på.