menu dblex
konsortium
substantiv
pool
sammanslutning
kartell
trust
koncern
syndikat
förening
bolag
intressegrupp
intressentgrupp

Alla synonymer går att klicka på.