menu dblex
konsistent
adjektiv
motsägelsefri
konsekvent

Alla synonymer går att klicka på.