menu dblex
konception
substantiv
uppslag
utkast
idé
begrepp
uppfattning
föreställning
tanke
befruktning
avlelse
fertilisation

Alla synonymer går att klicka på.