menu dblex
kompromettera sig
verb
dabba sig
blotta sig
Relaterade ord
kompromettera

Alla synonymer går att klicka på.