menu dblex
komminister
substantiv
präst
adjunkt
pastor
kaplan
själasörjare

Alla synonymer går att klicka på.