menu dblex
komma till klarhet om
verb
klara ut
avgöra
förstå

Alla synonymer går att klicka på.