menu dblex
komma till del
verb
vederfaras

Alla synonymer går att klicka på.