menu dblex
komma igenom
verb
komma sig
övervinna
komma över
genomgå
genomleva
uthärda
utstå
passera
hinna igenom
komma fram
tränga igenom

Alla synonymer går att klicka på.