menu dblex
komma i strid med
verb
komma i konflikt med
kollidera med

Alla synonymer går att klicka på.