menu dblex
komma fram med
verb
yttra
dra fram
framdra
framkasta
fälla
klämma ur sig
framlägga
komma med
förete
framföra
få fram
göra

Alla synonymer går att klicka på.