menu dblex
komma
substantiv
skiljetecken
komma
verb
nalkas
närma sig
förestå
avancera
träda närmare
vara i antagande
vara på väg
infinna sig
inställa sig
anlända
inträda
besöka
gästa
ankomma
anlöpa
ske
försiggå
hända
äga rum
ha sin gång
inträffa
framträda
framkomma
gry
visa sig
börja
infalla
framspira
rinna upp
stunda
härröra
förskriva sig från
härflyta
härleda sig från
vara en följd av
härröra från
härstamma
följa på
uppkomma genom
vara en verkan av
uppnå
hinna
förmå
råka
föranleda
åstadkomma
I uttryck
alltid komma ned på fötterna
inte låta någon komma sig förnär
komma an på
komma av sig
komma bort
komma efter
komma emellan
komma fram
komma fram med
komma från
komma för
komma förbi
komma före
komma genom
komma i andra hand
komma i dagen
komma i fråga
komma i gång med
komma i vägen
komma i vägen för
komma ifrån
komma igen
komma igenom
komma ihop sig
komma ihåg
komma ihåg sig
komma in
komma in i
komma in i bilden
komma in på
komma loss
komma lös
komma med
komma ned
komma omkring
komma på
komma på andra tankar
komma på ett ut
komma på fall
komma på någons lott
komma på sned
komma samman
komma sig
komma sig för
komma sig upp
komma sig upp i smöret
komma till
komma till del
komma till godo
komma till insikt om
komma till korta
komma till korta med något
komma till måtta
komma till pass
komma till rätta
komma till rätta med
komma till synes
komma till tals med
komma tillbaka
komma tillsammans
komma tillstädes
komma undan
komma underfund med
komma upp
komma upp i varv
komma upp med
komma upp till
komma ut
komma ut med
komma ut med språket
komma vid
komma åt
komma åter
komma över
komma överens

Alla synonymer går att klicka på.