menu dblex
kolorit
substantiv
färggivning
färgglans
färg
färgton
timbre
färgbehandling
färgsättning
färgverkan
klangfärg
ton

Alla synonymer går att klicka på.