menu dblex
kollision
substantiv
sammanstötning
krock
påkörning
krasch
törn
påsegling
konflikt
strid
tvist
förveckling
I uttryck
råka i kollision

Alla synonymer går att klicka på.