menu dblex
klyvning
substantiv
delning
fission
splittring
skifte
sönderfall
uppdelning
atomsprängning
scission

Alla synonymer går att klicka på.