menu dblex
kluven
adjektiv
delad
I uttryck
gaffelformigt kluven

Alla synonymer går att klicka på.