menu dblex
kloak
substantiv
avloppsledning
avloppstrumma
avlopp
kulvert
dike
kloakbrunn

Alla synonymer går att klicka på.