menu dblex
klirra
verb
rassla
skallra
skramla
smattra
gny
rissla
skrälla
klinga
pingla
spela
krascha
krasa
surra

Alla synonymer går att klicka på.