menu dblex
klentrogen
adjektiv
misstrogen
skeptisk
misstänksam
vantrogen
tveksam
tvivlande

Alla synonymer går att klicka på.