menu dblex
klara upp
verb
utreda
analysera
bena upp
klarlägga
reda
lösa
förklara
klara
hjälpa upp

Alla synonymer går att klicka på.