menu dblex
klammer
substantiv
parentes
parentestecken
hake
klämma
krampa
klämmare
skruvställning
sinka
kramla
stift
I sammansättning
häftklammer

Alla synonymer går att klicka på.