menu dblex
kateder
substantiv
talarstol
podium
lärostol

Alla synonymer går att klicka på.