menu dblex
karat
substantiv
guldhalt
halt
vikt

Alla synonymer går att klicka på.