menu dblex
kaputt
adjektiv
trasig
fördärvad
förstörd
i olag
sönder
obrukbar
ödelagd
förbi
utmattad
färdig
slut
matt
tillintetgjord
I uttryck
gå kaputt

Alla synonymer går att klicka på.