menu dblex
kalkylera
verb
beräkna
räkna
taxera
göra ett överslag
kostnadsberäkna
uträkna
planera
överräkna

Alla synonymer går att klicka på.