menu dblex
kader
substantiv
stamtrupp
stam
kärntrupp
stomme
personal
ram
stock
kår
fast anställd personal
personalstyrka
Se även
kadern

Alla synonymer går att klicka på.