menu dblex
jordegendom
substantiv
gods
lantegendom
domän
jord

Alla synonymer går att klicka på.