menu dblex
jaga upp
verb
oroa
skrämma
göra orolig
få upp
stöta upp
sätta skräck i
elda upp
hetsa upp

Alla synonymer går att klicka på.