menu dblex
inunder
adverb
nere
där
inunder
preposition
nedanför

Alla synonymer går att klicka på.