menu dblex
intransigent
adjektiv
omedgörlig
oförsonlig
kompromisslös
orubblig
oböjlig
orygglig
ultimativ
omutlig
principfast

Alla synonymer går att klicka på.