menu dblex
interruption
substantiv
avbrytande

Alla synonymer går att klicka på.