menu dblex
interferens
substantiv
störning
påverkan
biljud
växelverkan
överlagring
inblandning
ingripande
intervention
mellankomst
störande inblandning

Alla synonymer går att klicka på.