menu dblex
intellektuell elit
substantiv
intelligensaristokrati

Alla synonymer går att klicka på.