menu dblex
integument
substantiv
betäckning
hud
skal

Alla synonymer går att klicka på.