menu dblex
inte tro
verb
tvivla

Alla synonymer går att klicka på.