menu dblex
insufficiens
substantiv
brist
otillräcklighet
svaghet
klenhet
oduglighet
otillräcklig funktionsduglighet

Alla synonymer går att klicka på.