menu dblex
instrument
substantiv
hjälpmedel
redskap
medium
verktyg
apparat
organ
musikinstrument
speldon
aktstycke
dokument
handling
protokoll

Alla synonymer går att klicka på.