menu dblex
insmyga sig
verb
lista sig in

Alla synonymer går att klicka på.