menu dblex
insmyga
verb
smyga in
I uttryck
insmyga sig

Alla synonymer går att klicka på.