menu dblex
inskrift
substantiv
inskription
gravskrift
gravyr
devis
påskrift
epitafium
inristning
legend
minnesmärke
text
ristning

Alla synonymer går att klicka på.