menu dblex
inskridande
substantiv
ingripande
intervention
inblandning
démarche
mellankomst
åtgärd
ingrepp

Alla synonymer går att klicka på.