menu dblex
insjunken
adjektiv
försjunken
infallen
hopfallen
utmagrad
avmagrad
hålögd
Relaterade ord
hålig

Alla synonymer går att klicka på.