menu dblex
insikter
substantiv
vetande
kunskaper
lärdom
kunskap
rön
lärospån
Se även
insikt

Alla synonymer går att klicka på.