menu dblex
inrycka
verb
rycka in

Alla synonymer går att klicka på.