menu dblex
inre organ
substantiv
inälvor

Alla synonymer går att klicka på.