menu dblex
inre friktion
substantiv
viskositet

Alla synonymer går att klicka på.