menu dblex
innehav
substantiv
besittning
ägo
possession
förfogande
lager
förråd
aktieportfölj
I uttryck
tillfälligt innehav

Alla synonymer går att klicka på.